Bli Tidsresenär

Örlogsstaden Karlskrona är en av de bäst bevarade marina anläggningarna från 1600- och 1700-talet. Och även idag är det en viktig del av Sveriges marina försvar.

Film: Karlskrona

 

Skottgluggar & imponerade arkitektur

Kika genom skottgluggar i mäktiga fästningar, vandra runt i kyrkorum så vackra att det är lätt att tappa andan, se på imponerade arkitektur och repslageri. Du kan också ta del av flera hundra år gammal försvarsteknik och skeppsbyggeri. Varje komponent av världsarvet, stort som litet, bidrar med sin historia, sina livsöden. Det är historier som vi gärna delar med oss av - genom olika evenemang och ett stort utbud av guidade turer.

Egyptens pyramider, eller kinesiskamuren. Vad har dom med Blekinge att göra? Jo, dom finns med på världsarvslistan, precis som Örlogsstaden Karlskrona.

Läs mer och boka här - Guidade turer

 

Kungsholms fort, Karlskrona

Bild: Kungsholms Fort, Karlskrona

 

Hoppa i land på ett riktig fort

Kungsholms Fort ligger på en egen ö mellan Tjurkö och Aspö. 1680 började man bygga befästningen med syfte att sätta stopp för fiender somvill nå Karlskronas flotta, hamn och varv. Fortet består av vallar, höga murar, kruthus och en rad andra byggnader. Ön har också en spektakulär cirkelformad sluphan som omgärdas av murar med skottgluggar.

Om du ställer dig och viskar vid hamnens rundade mur kan personen vid andra änden - en bra bit bort - höra vad du säger.

På 1870-talet bestämde man sig för att anlägga en park på den plats där man tidigare hållit exercis. Här planterades exotiska växter som flottan tog med sig hem från sina resor, bland annat valnöt, kinesiskt tempelträd, brödgran och tulpantröd.

 

Rosenbom

Bild: Rosenbom, Amiralitetskyrkan, Karlskrona

 

Kika under Rosenboms hatt

Amiralitetskyrkan är en av de strösta träkyrkorna i vårt land trots att den byggdes som ett provisorrium i väntan på att pengarna skulle räcka till en fin stenkyrka. Så blev det aldrig och nu har kyrkan stått här sedan invigningen 1685. Vid trappan, utanför kyrkan, står den välkända trägubben Rosenbom och sträcker ut sin hand. Om du lyfter på hatten... ja, vad hittar du då?

 

Tillbaka till startsidan